درباره گروه

 

گروه مهندسی هسته ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در نیمسال اول سال تحصیلی 93-94 در رشته مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد شروع به پذیرش دانشجو کرد. با استقبال دانشجویان، پذیرش دانشجو در نیمسال دوم نیز همچنان ادامه پیدا کرد.

با توجه به استقبال دانشجویان و به همت اعضای هیات علمی و موافقت مسئولین محترم دانشگاه از نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 گروه مهندسی هسته ای در سه مقطع تحصیلی کارشناسی مهندسی هسته ای، کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای در دو گرایش پرتو پزشکی و رآکتور و همچنین در مقطع دکتری مهندسی هسته ای در دو گرایش مهندسی پرتوپزشکی و مهندسی انرژی هسته ای دانشجو پذیرش کرده است.

آزمایشگاه ها:

  • آزمایشگاه فیزیک هسته ای

  • آزمایشگاه آشکارسازی

  • آزمایشگاه دزیمتری

 

تفاهم نامه ها:

گروه مهندسی هسته ای تفاهم نامه های متعددی با مراکز تحقیقاتی و پزشکی کشور منعقد نموده است. و دانشجویان درصورت تمایل میتوانند در دیگر مراکز تحقیقاتی و پزشکی در قالب پروژه های پایان نامه مشغول انجام تحقیق و پژوهش باشند