مدیر گروه

مدیر گروه صنایع

 

نام ونام خانوادگی : دکتر محمد فلاح

 

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع _ مدیریت سیستم و بهره وری

 

ادرس پست الکترونیک :Mohammad.fallah43@yahoo.com

http://iauctb.ac.ir/Images/72/Content/1fa324bf-6481-4862-a9d5-abb871c681cb.jpg

دانلود رزومه