اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

فریبا فتاح‌زاده

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-fatahzadeh-math/fa

2

لطف‌الله پورفرج

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/l-pourfaraj-math/fa

3

محمد تقی تقی‌پور

 

---------------------------------

4

زهرا شکوه غازانی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-shokouhghazani-math/fa

5

امیرعلی طباطبایی عدنانی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-tabatabaee-math/fa

6

مهدی مهدی‌زاده

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-mahdizadeh-math/fa

7

علی بحرینی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bahrini-math/fa

8

محمدرضا پورشریف

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-porsharif-mech/fa

9

اصغر رئیسی دهکردی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-vmdsddehkoordi-physic/fa

10

علی رضا

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-reza-math/fa

11

ژاله رضائی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-rezaii-math/fa

12

هما زادون

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-rezaii-math/fa

13

بابک زمانی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-zamani-physic/fa

14

محسن ضیاءمنش

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-ziamaneah-math/fa

15

وحید غفاری

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/w-gafari-physic/fa

16

شمس‌الدین فهیمی نیا

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-fahiminia-math/fa