مدیر گروه

مدیر گروه علوم پایه

 

نام و نام خانوادگی : دکتر فریبا فتاح زاده

رشته تحصیلی : ریاضی

آدرس ایمیل : far.fattahzadeh@iauctb.ac.ir

آدرس صفحه شخصی :   http://faculty.iauctb.ac.ir/f-fatahzadeh-math/fa