اعضای هیات علمی گروه شیمی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

صفحه شخصی

1

افشار علی‌حسینی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-afsharalihoseini-math/fa

2

مریم اوتادی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-otadi-chemistry/fa

3

حسین سخائی‌نیا

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-sakhaeinia-chemistry/fa

4

وحید پیروزفر

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/v-pirouzfar-chemeng/fa

5

آزاده سادات شکرابی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-shekarabi-chemistry/fa

6

ابراهیم آخوندی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-akhondi-chemeng/fa

7

اعظم قدمی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ghadami-chemeng/fa

8

سیدامین میرمحمدی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-mirmohamadi-chem/fa

9

سید محمد دواچی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-davachi-chemeng/fa

10

امین هدایتی مقدم

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-hedayatimoghaddam-chemeng/fa

11

مریم ملکشاهیان

استادیار

-----------------------------------

12

مجید منجمی

استاد

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-monajjemi-chem/fa