اعضای هیات علمی

 

 

ردیف

نام         

نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

مریم

اوتادی

استادیار

http://m-otadi-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

2

رضا

طاهری

 

http://r-taheri-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

3

افشار

علی حسینی

استادیار

http://a-afsharalihoseini-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

4

حسین

سخائی نیا

 

http://h-sakhaeinia-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

5

وحید

پیروز فر

 

http://v-pirouzfar-chemeng.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

6

آزاده سادات

شکرابی

 

http://a-shekarabi-chemistry.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html