اطلاعیه‌های گروه کامپیوتر

دانشجویان دکترای تخصصی

            دستورالعمل نگارش رساله

         

دانشجویان کارشناسی ارشد        

         ساختار گزارش نهایی سمینار کارشناسی ارشد

         تخصص اساتید گروه مهندسی کامپیوتر

         چند نکته در خصوص تعداد واحدهای مقطع کارشناسی ارشد

         نکات قابل توجه قبل از ارسال پروپزال به گروه

 

دانشجویان کارشناسی

  

          نحوه نگارش گزارش کارآموزی توجه :(جهت دانلود کردن فرمهای مربوط به گزارش کارآموزی (فقط فرم 1و2و3) به انتهای صفحه اصلی وب سایت دانشکده فنی و مهندسی ،لینک آموزش"فرمهای کارآموزی"مراجعه نمایید.)

           نحوه نگارش پروژه کارشناسی