اطلاعیه‌های گروه کامپیوتر

دانشجویان دکترای تخصصی

         فرم  پیشنهاد استاد راهنما

         فرم تعیین استاد راهنما 

         فرم دروس امتحان جامع دکتری

         فرم طرح تحقیق رساله دکترای تخصصی (پروپوزال)

         دستورالعمل نگارش رساله

         

دانشجویان کارشناسی ارشد        

         فرم تصویب موضوع سمینار 

         ساختار گزارش نهایی سمینار کارشناسی ارشد

         مراحل ارائه سمینار

         فرم خلاصه سمینار

         تخصص اساتید گروه مهندسی کامپیوتر

         اعلام نتیجه تصویب موضوع سمینار شورای تخصصی گروه (قابل ذکر است موضوع سمینار تمامی دانشجویانی که فرمهای خود را تا قبل از تاریخ 95/06/03 به گروه جهت طرح در                               شورای تخصصی گروه تحویل داده اند ، تصویب گردیده است. خواهشمند است در اسرع وقت جهت دریافت فرمهای خود با تماس قبلی به گروه مراجعه فرمایید.)         

         چند نکته در خصوص تعداد واحدهای مقطع کارشناسی ارشد

         چارت پیشنهادی دانشجویان کارشناسی ارشد(مهندسی نرم افزار)

         فرم انتخاب موضوع سمینار و استاد راهنمای پایان نامه(ورودی 94 به بعد به غیر از IT)لطفا بعد از تکمیل فرم و تایید استاد راهنماو مدیر گروه سه نسخه از فرم مذکور کپی فرمایید،                                            نسخه اصلی را به گروه و یک نسخه به استاد راهنما و یک نسخه به استاد کلاس درس سمینار تحویل فرمایید. نسخه آخر نزد خود دانشجو باقی می ماند.   

         جدول  زمانبندی ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد

         اعلام نتایج تصویب پروپوزال شورای تخصصی گروه :

                پروپوزالهای تایید شده (لطفا با گروه تماس حاصل فرمایید.):  زهرا جاتن- رضا رسولی مقدم- اکرم السادات حسینی- لینا جمالدینی- محمدصادق پنادگو- ستاره                                       ساسانی- ستاره دورودیان- آتوسا دقایقی- هاشم سیمیاریان- سید محمدحسین دادگر- مبینا مسلمی- آذر علیزاده- میلاد امرللهی- زهرا صابری- نازنین ناظمی-  الهه ترابی-                         سیده مهرناز میرحسنی- ترانه علوی طباطبایی- المیرا بهزاد- ستاره صادقی        

                پروپوزالهای دارای اشکال (لطفا به گروه جهت دریافت اشکالات با تماس قبلی 220-44600200 داخلی 1044  مراجعه فرمایید.):                                                                                                        الهام محمدی- مریم شهراب- فاطمه ستاری- فریبرز نظری مجدر- سیدمحسن عقیل زاده- احمد شهباز- سعید تنکمانی

    

 

 

 دانشجویان کارشناسی

            فرم جدید تحویل کارآموزی

           فرم جدید تحویل پروژه

           نحوه نگارش گزارش کارآموزی توجه :(جهت دانلود کردن فرمهای مربوط به گزارش کارآموزی (فقط فرم 1و2و3) به انتهای صفحه اصلی وب سایت دانشکده فنی و مهندسی ،لینک آموزش"فرمهای                                                                                   کارآموزی"مراجعه نمایید.)

           نحوه نگارش پروژه کارشناسی