کامپیوتر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

محسن جهانشاهی

دانشیار

2

واهه آغازاریان

استادیار

3

علی هارون‌آبادی

استادیار

4

پانته‌آ آریا

استادیار

5

زهره باطنی

استادیار

6

آلبرت پوربنیامین

استادیار

7

رضا روانمهر

استادیار

8

سمیرا سعیدی

استادیار

9

آرمین مهران

استادیار

10

سید جواد میرعابدینی

استادیار

11

رامین نصیری

استادیار

12

علیرضا هدایتی

استادیار

13

مهسا رضوی داودی

استادیار

14

پروانه اصغری

مربی

15

مریم افشاری

مربی

16

تورج بنی‌رستم

استادیار

17

حسین پورگنجی

مربی

18

مهرداد تناوش

مربی

19

رامین رهنمون

مربی

20

نصرت‌اله عابدسلیمی

مربی

21

محسن عسکری

مربی

22

رفیع علامه

مربی

23

سیدرضا وزیری یزدی

مربی

24

بابک وزیری

استادیار

25

مهرشید جوانبخت

مربی

26

نوید هاشمی طباء

مربی

27

کیوان ناوی

استادتمام

28

زینب قصابی

استادیار

29

ایمان عطارزاده

استادیار