اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

واهه

 آغازاریان

استادیار

http://v-aghazarian-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

2

علی

 هارون آبادی

استادیار

http://a-harounabadi-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

3

پانته آ

آریا

استادیار

http://p-aria-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

4

زهره

باطنی

استادیار

http://z-bateni-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

5

آلبرت

پوربنیامین

استادیار

http://a-purbenyamin-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

6

رضا

روانمهر

استادیار

http://r-ravanmehr-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

7

سمیرا

سعیدی

استادیار

http://s-saeidi-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

8

ارمین

مهران

استادیار

http://a-mehran-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

9

سید جواد

میرعابدینی

استادیار

http://j-mirabedini-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

10

رامین

نصیری

استادیار

http://r-nasiri-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

11

محسن

جهانشاهی

دانشیار

http://m-jahanshahi-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

12

علیرضا

هدایتی

استادیار

http://a-hedayati-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

13

مهسا

رضوی داودی

استادیار

http://m-razavidavoudy-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

14

پروانه

اصغری

مربی

http://p-asghari-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

15

مریم

افشاری

مربی

http://m-afshari-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

16

تورج

بنی رستم

استادیار

http://t-banirostam-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

17

حسین

پورگنجی

مربی

http://h-pourganji-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

18

مهرداد

تناوش

مربی

http://m-tanavosh-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

19

رامین

رهنمون

مربی

http://r-rahnamoun-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

20

نصرت اله

عابدسلیمی

مربی

http://n-abedsalimi-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

21

محسن

عسکری

مربی

http://m-askari-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

22

رفیع

علامه

مربی

http://r-allameh-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

 23

سید رضا

 وزیری یزدی

مربی

http://r-vaziriyazdi-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

24

بابک

وزیری

استادیار

http://b-vaziri-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

25

مهرشید

جوانبخت

مربی

http://m-javanbakht-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

26

نوید

هاشمی طباء

مربی

http://n-hashemitaba-comp.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

 

27

کیوان  ناوی استاد تمام  

28

زینب قصابی استادیار  
29 ایمان عطارزاده استادیار