اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

محسن جهانشاهی

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-jahanshahi-comp/fa

2

واهه آغازاریان

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/v-aghazarian-comp/fa

3

علی هارون‌آبادی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-harounabadi-comp/fa

4

پانته‌آ آریا

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-aria-comp/fa

5

زهره باطنی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-bateni-comp/fa

6

آلبرت پوربنیامین

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-purbenyamin-comp/fa

7

رضا روانمهر

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-ravanmehr-comp/fa

8

سمیرا سعیدی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-saeidi-comp/fa

9

آرمین مهران

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-mehran-comp/fa

10

سید جواد میرعابدینی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-mirabedini-comp/fa

11

رامین نصیری

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-nasiri-comp/fa

12

علیرضا هدایتی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-hedayati-comp/fa

13

مهسا رضوی داودی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-razavidavoudy-comp/fa

14

پروانه اصغری

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-asghari-comp/fa

15

مریم افشاری

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-afshari-comp/fa

16

تورج بنی‌رستم

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/t-banirostam-comp/fa

17

حسین پورگنجی

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-pourganji-comp/fa

18

مهرداد تناوش

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-tanavosh-comp/fa

19

رامین رهنمون

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-rahnamoun-comp/fa

20

نصرت‌اله عابدسلیمی

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-abedsalimi-comp/fa

21

محسن عسکری

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-askari-comp/fa

22

رفیع علامه

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-allameh-comp/fa

23

سیدرضا وزیری یزدی

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-vaziriyazdi-comp/fa

24

بابک وزیری

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-vaziri-comp/fa

25

مهرشید جوانبخت

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-javanbakht-comp/fa

26

نوید هاشمی طباء

مربی

ttp://faculty.iauctb.ac.ir/n-hashemitaba-comp/fa

27

کیوان ناوی

استادتمام

-----------------------------------

28

زینب قصابی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-ghasabi-comp/fa

29

ایمان عطارزاده

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/i-attarzadeh-comp/fa

 

 

 

 

 

ردیف

نام

  نام خانوادگی

  مرتبه علمی        

   صفحه شخصی

1

واهه

 آغازاریان

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/v-aghazarian-comp/fa

2

علی

 هارون آبادی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-harounabadi-comp/fa

3

پانته آ

آریا

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-aria-comp/fa

4

زهره

باطنی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-bateni-comp/fa

5

آلبرت

پوربنیامین

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-purbenyamin-comp/fa

6

رضا

روانمهر

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-ravanmehr-comp/fa

7

سمیرا

سعیدی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-saeidi-comp/fa

8

ارمین

مهران

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-mehran-comp/fa

9

سید جواد

میرعابدینی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-mirabedini-comp/fa

10

رامین

نصیری

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-nasiri-comp/fa

11

محسن

جهانشاهی

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-jahanshahi-comp/fa

12

علیرضا

هدایتی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-hedayati-comp/fa

13

مهسا

رضوی داودی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-razavidavoudy-comp/fa

14

پروانه

اصغری

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-asghari-comp/fa

15

مریم

افشاری

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-afshari-comp/fa

16

تورج

بنی رستم

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/t-banirostam-comp/fa

17

حسین

پورگنجی

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-pourganji-comp/fa

18

مهرداد

تناوش

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-tanavosh-comp/fa

19

رامین

رهنمون

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-rahnamoun-comp/fa

20

نصرت اله

عابدسلیمی

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-abedsalimi-comp/fa

21

محسن

عسکری

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-askari-comp/fa

22

رفیع

علامه

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-allameh-comp/fa

 23

سید رضا

 وزیری یزدی

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-vaziriyazdi-comp/fa

24

بابک

وزیری

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-vaziri-comp/fa

25

مهرشید

جوانبخت

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-javanbakht-comp/fa

26

نوید

هاشمی طباء

مربی

ttp://faculty.iauctb.ac.ir/n-hashemitaba-comp/fa

 

27

کیوان 

ناوی

استاد تمام

-----------------------------------

28

زینب

قصابی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-ghasabi-comp/fa

29

ایمان

عطارزاده

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/i-attarzadeh-comp/fa