اعضای هیات علمی گروه عمران

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

مهدی میرزایی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-mirzaee-civil/fa

2

سید سجاد مهدی‌زاده محلی

 

   http://faculty.iauctb.ac.ir/s-mehdizadeh-civil/fa

3

سید محمد فرید آستانه

 

   http://faculty.iauctb.ac.ir/m-astaneh-civil/fa 

4

حسین آفتابی

 

 http://faculty.iauctb.ac.ir/h-aftabi-civil/fa

5

بهنام ادهمی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-adhami-civil/fa

6

محمد جلال بد

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-bod-civil/fa

7

منوچهر بهرویان

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-behrooyan-civil/fa   

8

محمدرضا تجلیل تبریزی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-tajliltabrizi-civil/fa

9

مجتبی جعفری صمیمی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-jafarisamimi-civil/fa

10

هومن حاجی‌کندی

 

 http://faculty.iauctb.ac.ir/h-hajikandi-civil/fa

11

کارن خانلری

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/k-khanlari-civil/fa

12

سعید خرقانی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-kharaghani-civil/fa

13

محمد حسن رامشت

 

 http://faculty.iauctb.ac.ir/m-ramesht-civil/fa

14

سید مهدی زهرایی

 

-----------------------------------

15

محمد صادق روحانی‌منش

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-rohanimanesh-civil/fa

16

مهدی سیاوش‌نیا

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-siavoshnia-civil/fa

17

غلامعلی شفابخش

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/g-shafabauhsh-civil/fa

18

محمدصادق صادقیان

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-sadeghiyan-civil/fa

19

ابراهیم صفا

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-safa-civil/fa

20

شهریار طاووسی تفرشی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-tavousitafreshi-civil/fa

21

جعفر عسگری مارنانی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-asgarimarnani-civil/fa

22

امین غفوری‌پور

 

 http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ghafoori-civil/fa

23

مهدی قاضی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-ghazi-civil/fa

24

علیرضا کلاه‌دوز

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-kolahdooz-civil/fa

25

فرهاد کمیلی بیرجندی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-komeylibirg-civil/fa

26

علی گلصورت پهلوانی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-golsooratp-civil/fa

27

ابوالقاسم لطفی دهخورانی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-lotfid-civil/fa

28

نوئل مانوکیان برده شاهی 

 

------------------------------

29

جواد مجروحی سردرود

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-majroohis-civil/fa

30

سید محمدرضا مرتضوی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-mortazavi-civil/fa

31

علی مزروعی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-mazrooei-civil/fa

32

محمدسعید منجم

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-monajjem-civil/fa

33

سهیل منجمی‌نژاد

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-monajjeminejad-civil/fa

34

عباس منصوری

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-mansoori-civil/fa

35

محمد میرزایی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-mirzaeei-civil/fa

36

احمد نیکنام

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-niknam-civil/fa

37

غلامرضا نام‌آور

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/g-namavar-civil/fa

38

سعید جمالی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-jamali-civil/fa

39

محمدصادق پرتانی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-partani-civil/fa

40

توحید پوررستم