اعضای هیات علمی

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

سید محمد فرید آستانه

 

http://m-astaneh-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

2

حسین آفتابی

 

http://h-aftabi-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

3

بهنام ادهمی

 

http://b-adhami-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

4

محمد جلال بد

 

http://m-bod-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

5

منوچهر بهرویان

 

http://m-behrooyan-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

6

محمدرضا تجلیل تبریزی

 

http://m-tajliltabrizi-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

7

مجتبی جعفری صمیمی

 

http://m-jafarisamimi-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

8

هومن حاجی کندی

 

http://h-hajikandi-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

9

کارن خانلری

 

http://k-khanlari-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

10

سعید خرقانی

 

http://s-kharaghani-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

11

محمد حسن رامشت

 

http://m-ramesht-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

12

سید مهدی زهرایی

 

 

13

محمد صادق روحانی منش

 

http://m-rohanimanesh-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

14

مهدی سیاوش نیا

 

http://m-siavoshnia-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

15

غلامعلی شفا بخش

 

http://g-shafabauhsh-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

16

محمد صادق صادقیان

 

http://m-sadeghiyan-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

17

ابراهیم صفا

 

http://e-safa-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

18

شهریار طاووسی تفرشی

 

http://s-tavousitafreshi-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

19

جعفر عسگری مارنانی

 

http://j-asgarimarnani-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

20

امین غفوری پور

 

http://a-ghafoori-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

21

مهدی قاضی

 

http://m-ghazi-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

22

علیرضا کلاه دوز

 

http://a-kolahdooz-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

23

فرهاد کمیلی بیر جندی

 

http://f-komeylibirg-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

24

علی گل صورت پهلوانی

 

http://a-golsooratp-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

25

ابوالقاسم لطفی دهخورانی

 

http://a-lotfid-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

26

نوئل مانوکیان برده شاهی

 

 

27

جواد مجروحی سردرود

 

http://j-majroohis-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

28

سید محمد رضا  مرتضوی

 

http://s-mortazavi-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

29

علی مزروعی

 

http://a-mazrooei-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

30

محمد سعید منجم

 

http://m-monajjem-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

31

سهیل منجمی نژاد

 

http://s-monajjeminejad-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

32

عباس منصوری

 

http://a-mansoori-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

33

مهدی میرزایی

 

http://m-mirzaee-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

34

محمد میرزایی

 

http://m-mirzaeei-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

35

احمد نیکنام

 

http://a-niknam-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

36

غلامرضا  نام آور

 

http://g-namavar-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

37

سعید جمالی

 

http://s-jamali-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

38

محمد صادق پرتانی

 

http://m-partani-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

39

سید سجاد مهدی زاده محلی

 

http://s-mehdizadeh-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

40

توحید پوررستم

 استاد یار