درباره گروه برق

 

گروه مهندسی برق واحد تهران مرکزی در سال 1364 و با رشته کارشناسی مهندسی الکترونیک کار خود را آغاز کرد و در سال 1380  دوره کارشناسی ارشد الکترونیک را نیز راه اندازی نمود.در حال حاضر این گروه در گرایشهای مهندسی الکترونیک، مهندسی مخابرات، مهندسی کنترل و مهندسی قدرت در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به فعالیت در حوزه های آموزشی و پژوهشی می پردازد.

 

گروه مهندسی برق  دارای 27عضو هیات علمی است که شامل 2 استاد،  20 استادیار و 5 مربی  می شود. این گروه دارای 10 آزمایشگاه تخصصی و  3 آزمایشگاه تحقیقاتی است  و تاکنون  بیش از 12000 فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی و  بیش از 250 نفر فارغ التحصیل در مقطع ارشد به جامعه تقدیم نموده است.