برق

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

ناهید اردلانی

استادیار

2

حسن منصف

استاد

3

شهرام جوادی

استادیار

4

محمود حسینی علی‌آبادی

استادیار

5

 پیام ربانی فرد 

استادیار

6

  حمید رادمنش

استادیار

7

ابراهیم اصل سلیمانی

استادیار

8

 علیرضا صالحی 

استادیار

9

رضا صباغی ندوشن

دانشیار

10

 آرش دانا 

استادیار

11

سعید فرحی عراقی

استادیار

12

کاوه کنگرلو

استادیار

13

فرداد فرخی

استادیار

14

علیرضا کاشانی نیا

استادیار

15

 سید مهدی بنی هاشمی 

استادیار

16

توحید موسی زاده

استادیار

17

بهزاد جلائی 

مربی

18

حسین رضا صراف زاده 

استادیار

19

نیما رئیسی 

استادیار

20

 بایدرخانی 

استادیار

21

 لیلا قابلی

استادیار

22

علیرضا واشقانی فراهانی

استادیار

23

احمدعلی اشرفیان

مربی

24

علیرضا کلانتری خاندانی

مربی

25

سید محسن آیت

مربی

26

 سید زین العابدین موسوی

دانشیار

27

آریا عقیلی آشتیانی 

استادیار

28

نرگس صادق زاده 

استادیار

29

 روح اله برزمینی 

استادیار

30

فرشاد فرمند 

مربی