اعضای هیات علمی گروه برق

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

ناهید اردلانی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-ardalani-elec/fa

2

حسن منصف

استاد

 http://faculty.iauctb.ac.ir/h-monsef-elec/fa

3

شهرام جوادی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-javadi-elec/fa

4

محمود حسینی علی‌آبادی

استادیار

 http://faculty.iauctb.ac.ir/m-hosseinialiabadi-elec/fa

5

 پیام ربانی فرد 

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-rabanifar-elec/fa

6

  حمید رادمنش

استادیار

-----------------------------------------------------

7

ابراهیم اصل سلیمانی

استادیار

 http://faculty.iauctb.ac.ir/e-aslsoleimani-physic/fa

8

 علیرضا صالحی 

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-salehi-elec/fa

9

رضا صباغی ندوشن

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-sabbaghi-elec/fa

10

 آرش دانا 

استادیار

 http://faculty.iauctb.ac.ir/a-dana-elec/fa

11

سعید فرحی عراقی

استادیار

 http://faculty.iauctb.ac.ir/s-farahiaraghi-elec/fa

12

کاوه کنگرلو

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-farokhi-elec/fa

13

فرداد فرخی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-farokhi-elec/fa

14

علیرضا کاشانی نیا

استادیار

 http://faculty.iauctb.ac.ir/a-kashaniniya-elec/fa

15

 سید مهدی بنی هاشمی 

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-banihashemi-elec/fa

16

توحید موسی زاده

استادیار

---------------------------------------------------

17

بهزاد جلائی 

مربی

 http://faculty.iauctb.ac.ir/b-jalaei-elec/fa

18

حسین رضا صراف زاده 

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-sarrafzadeh-elec/fa

19

نیما رئیسی 

استادیار

  http://faculty.iauctb.ac.ir/n-raeisi-elec/fa 

20

 بایدرخانی 

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-baidarkhani-elec/fa

21

 لیلا قابلی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/l-ghabeli-elec/fa

22

علیرضا واشقانی فراهانی

استادیار

------------------------------------------------

23

احمدعلی اشرفیان

مربی

 http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ashrafian-elec/fa

24

علیرضا کلانتری خاندانی

مربی

 http://faculty.iauctb.ac.ir/a-kalantarikhandani-elec/fa

25

سید محسن آیت

مربی

 http://faculty.iauctb.ac.ir/s-ayat-elec/fa

26

 سید زین العابدین موسوی

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-mousavi-elec/fa

27

آریا عقیلی آشتیانی 

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-aghiliashtiani-elec/fa

28

نرگس صادق زاده 

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-sadeghzadeh-elec/fa

29

 روح اله برزمینی 

استادیار

----------------------------------------------

30

فرشاد فرمند 

مربی

 http://faculty.iauctb.ac.ir/f-farmand-elec/fa