اعضای هیات علمی

 

ردیف

 

گرایش

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

 

 

قدرت

حسن

منصف

استاد

 

2

شهرام

جوادی

استادیار

http://s-javadi-elec.iauctb.ac.ir/faculty/

3

محمود

حسینی علی آبادی

استادیار

http://m-hosseinialiabadi-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

4

پیام

ربانی فرد

استادیار

 

5

حمید

رادمنش

استادیار

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

الکترونیک

 

ابراهیم

اصل سلیمانی

استاد

 

7

علیرضا

صالحی

استاد

 

8

رضا

صباغی ندوشن

دانشیار

http://r-sabbaghi-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

 

9

آرش

دانا

استادیار

http://a-dana-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

 

10

سعید

فرحی عراقی

استادیار

http://s-farahiaraghi-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

11

کاوه

کنگرلو

استادیار

http://k-kangarloo-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

12

فرداد

فرخی

استادیار

http://f-farokhi-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

 

13

علیرضا

کاشانی نیا

استادیار

http://a-kashaniniya-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.htm

14

سید مهدی

بنی هاشمی

استادیار

 

15

توحید

موسی زاده

استادیار

 

16

بهزاد

جلائی

مربی

http://b-jalaei-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

 

 

 

 

 

 

17

 

 

مخابرات

حسین رضا

صراف زاده

استادیار

http://h-sarrafzadeh-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

18

ناهید

اردلانی

استادیار

http://n-ardalani-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

19

نیما

رئیسی

استادیار

 

20

رضا

بایدرخانی

استادیار

 

21

لیلا

قابلی

استادیار

 

22

علیرضا

واشقانی فراهانی

استادیار

 

23

احمدعلی

اشرفیان

مربی

 

24

علیرضا

کلانتری خاندانی

مربی

 

25

سید محسن

آیت

مربی

http://s-ayat-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

 

 

 

 

 

 

26

 

 

کنترل

 

سیدزین العابدین

موسوی

دانشیار

http://s-mousavi-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

27

آریا

عقیلی آشتیانی

استادیار

 

28

نرگس

صادق زاده

استادیار

 

29

روح اله

برزمینی

استادیار

 

30

فرشاد

فرمند

مربی

http://f-farmand-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html