مدیر گروه

 

 

نام ونام خانوادگی : دکتر علیرضا کاشانی نیا


رشته تحصیلی : مهندسی برق _ الکترونیک


ادرس پست الکترونیک :ali.kashaniniya@iauctb.ac.ir  

 

صفحه شخصی :http://a-kashaniniya-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html