مدیر گروه

مدیر گروه برق

 

نام ونام خانوادگی : دکتر ناهید اردلانی
رشته تحصیلی : مهندسی برق
ادرس پست الکترونیک :

صفحه شخصی   :   http://faculty.iauctb.ac.ir/n-ardalani-elec/fa

 

دانلود رزومه