انجمن علمی مکانیک

انجمن علمی مکانیک 

نام انجمن

شماره وتاریخ نامه اخذ مجوزتاسیس

فعالیتهای انجام شده

 

انجمن علمی مکانیک

 

4082به تاریخ82/1/25

بازدید از سد لتیان

آشنایی با تکنواوژی جوشکاری و دستگاههای cngدر خط تولید BMW

مسابقه سازه های ماکارونی

برگزاری دوره دوم آموزشی نرم افزارMATLAB

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار Solid Work

شرکت در مسابقات ملی طراحی وساخت خودروی الکتریکی

برگزاری سمینار معرفی روبات های امدادگر

گزارش مسابقات امداد ونجات توسط تیم آریانا

کنفرانس استانی مهندسی مکانیک 85

سمینار تخصصی ربات های امدادگر (تیم آریانا)

سمینار آشنایی با خط تولید کارخانه مرسدس بنز آلمان

سمینار تخصصی ساخت سازه های ماکارونی با حضور قهرمان جهان

سمینار تخصصی مشاوره آزمون کارشناسی ارشد همه رشته ها با حضور رتبه های برتر آزمون

سمینار آشنایی با خط تولید کارخانهlamborgini

 

                                                        

نام انجمن

شماره وتاریخ نامه اخذ مجوزتاسیس

فعالیتهای انجام شده

نام انجمن

شماره وتاریخ نامه اخذ مجوزتاسیس

فعالیتهای انجام شده

انجمن علمی مکانیک

4082به تاریخ81/1/25

 

گارگاه تخصصی تیونینگ خودروهای سواری برای اولین بار در ایران در سطح دانشجویی

برگزاری مسابقات رباتیک دانشگا هآزاد اسلامیواحد تهران مرکزی

بازدید از کارخانجات مختلف صنعتی

برگزاری دوره های مختلف آموزش نرم افزارهای تخصصی مهندسی مکانیک

همایش تولید خط مرسدس بنز

برگزاری دوره catia

سمینار علمی انواع روشهای تیونینگ خودروهای سواری

اولین دوره مسابقات روبوت های مسیر یاب

آشنایی با آخرین دستاوردها وربات های گروه رباتیک آریانا

برگزاری دوره زبان انگلیسی

برگزاری دوره آموزشی slide work

برگزاری دوره آموزشی matlab

برگزاریکارگا هآموزشی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

برگزاری سخنرانی با عنوان "آشنایی دانشجویان مکانیک با بازار کار تاسیسات وتهویه مطبوع ساخنمان"

 

نام انجمن

شماره وتاریخ نامه اخذ مجوزتاسیس

فعالیتهای انجام شده

انجمن علمی مکانیک

4082به تاریخ81/1/25

 

برگزاری سخنرانی با عنوان "معرفی نرم افزارهای طراحی مهندسی

 

برگزاری سخنرانی با عنوان "اسمبلی پراسس"

جلسات 25/5/93

کارگا ه آشنایی با مبانی گلایدر