انجمن علمی عمران

انجمن علمی عمران در دومین دوره انتخابات

 

نام انجمن

شماره وتاریخ نامه اخذ مجوزتاسیس

فعالیتهای انجام شده

انجمن علمی

 

 

 

2583

به تاریخ 80/2/16

 

 

 

برگزاری دوره های آموزشی Safe,Etabs

بازدید عملیاز"نیروگا ه لوارک در دونوبت خواهران وبرادران"

ارائه برنامه ییشنهادی انجمن 16/9/93 وتایید برنام هها ووصول مجوز توسط معاونت پژوهشی 12/11/93

برگزاری مجدد مجمع عمومی سالیانه

برگزاری کارگاههای آموزشی ماکارونی

کلاس حل تمرین سیالات خرداد 92

سمینار چالش جهانی محیط زیست آذر 94

نشست طرح عظیم سد ونیروگاه گتوند علیا آذر 94

مسابقات پل فولادی

کارگاه آموزشی سازه ماکارونی در( سایت هست فقط تاریخ زده شود پاییز 94)

مسابقات سازه ماکارونی

طراحی جک بارگزاری سازه ماکارونی

مسابقه کشوری سازه ماکارونی