رشته گرایش ها

رشته وگرایشهای دائر در دانشکده فنی :

 

(عمران ،مکانیک ، برق ،  کامپیوتر ، شیمی ، مهندسی پزشکی،مهندسی هوافضا، مهندسی هسته ای، مهندسی مواد، مهندسی مکاترونیک، مهندسی معدن، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع، مهندسی رباتیک، مهندسی پلیمر، مهندسی صنایع غذایی، مهندسی محیط زیست، مهندسی نفت)

رشته ها و گرایش های دایر

 

 

برق

 

 

 

 کارشناسی (الکترونیک ،مخابرات ، برق عمومی )

کارشناسی ارشد (افزاره های میکرونانوالکترونیک، الکترونیک، الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی، سامانه های برقی حمل و نقل، سیستم های الکترونیک دیجیتال، سیستم های قدرت، شبکه های مخابراتی، قدرت، قدرت گرایش الکترونیک قدرت، قدرت گرایش تکنولوژی فشار قوی، کنترل، مخابرات، مخابرات امن و رمزنگاری، مخابرات سیستم، مخابرات میدان و موج، قدرت گرایش سیستم های قدرت، مخابرات نوری، مدارهای مجتمع الکترونیک )

دکتری (الکترونیک ،مخابرات ،کنترل ،کنترل سیستم ،قدرت )

کامپیوتر

کارشناسی : (سخت افزار، فناوری اطلاعات ، معماری سیستم های کامپیوتری ، نرم افزار )

کارشناسی ارشد : (معماری سیستم های کامپیوتری، نرم افزار، هوش مصنوعی، هوش مصنوعی و رباتیکز)

دکتری: (سیستم های نرم افزاری ، معماری سیستم های کامپیوتری ،معماری کامپیوتر،نرم افزار، هوش مصنوعی، هوش مصنوعی و رباتیکز )

عمران

کارشناسی : (عمران ، آب، خاک، راه، سازه )

کارشناسی ارشد: (حمل و نقل، زلزله، ژئوتکنیک، سازه، مدیریت ساخت، مکانیک خاک و پی، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، مهندسی حمل و نقل، مهندسی راه و ترابری، مهندسی زلزله، مهندسی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، مهندسی و مدیریت ساخت، مهندسی و مدیریت منابع آب ،مهندسی آب، مهندسی سازه)

 دکتری: (آب، حمل و نقل، خاک، زلزله، ژئوتکنیک، سازه، مدیریت ساخت، مهندسی زلزله، مهندسی و مدیریت ساخت، مهندسی و مدیریت منابع آب)

مهندسی پزشکی

کارشناسی : (بیوالکتریک ، بیومکانیک  ، بیومتریال )

کارشناسی ارشد: (بیو الکتریک ،بیومکانیک ،بیومتریال ، توانبخشی، مهندسی بافت)

دکتری : (بیوالکتریک ، بیومکانیک ، بیو مواد ، مهندسی بافت )

مهندسی شیمی

کارشناسی : (صنایع پالایش )

کارشناسی ارشد: (بیوتکنولوژی، پلیمر،صنایع غذایی، فرایندهای جداسازی، محیط زیست ، مهندسی پلیمر، مهندسی فرایند، مهندسی محیط زیست)

مهندسی نفت

کارشناسی : ( اکتشاف نفت ، بهره برداری از منابع نفت ، حفاری و استخراج نفت، مخازن هیدروکربوری)

کارشناسی ارشد: (اکتشافات نفت، حفاری و بهره برداری، ، مخازن هیدروکربوری،مهندسی نفت(حفاری)، مهندسی نفت(مخازن هیدروکربوری، پالایش، مهندسی طراحی محیط زیست )

محیط زیست

کارشناسی ارشد : ( آلودگی های محیط زیست ، مدیریت محیط زیست(HSE)،منابع آب)

صنایع غذایی

کارشناسی : ( علوم و مهندسی صنایع غذایی)

مهندسی پلیمر

 

کارشناسی : (پلیمر)

 

مهندسی رباتیک

کارشناسی :  (رباتیک)

مهندسی صنایع

کارشناسی : ( صنایع )

کارشناسی ارشد: ( مدیریت سیستم و بهره وری ، مهندسی صنایع)

دکتری : (صنایع ، اتوماسیون ، برنامه ریزی و مدیریت تولید، تحقیق در عملیات و مهندسی صنایع)

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد : ( تجارت الکترونیکی ، شبکه های کامپیوتری)

مهندسی معدن

کارشناسی : ( اکتشاف معدن)

کارشناسی ارشد : (مهندسی استخراج معدن ، مهندسی اکتشافات معدن)

مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ارشد : (مکاترونیک ، اتوماتیک و کنترل تولید، ارتباطات جنبی انسان ماشین کامپیوتر، طراحی رباتها و سیستم های مکاترونیکی)

مهندسی

مکانیک   

کارشناسی : ( مکانیک ، ساخت و تولید، حرارت و سیالات، طراحی جامدات )

کارشناسی ارشد : (تبدیل انرژی، ساخت و تولید، طراحی کاربردی، مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی، مهندسی سیستم های انرژی-تکنولوژی های انرژی)

دکتری : ( تبدیل انرژی، طراحی جامدات )

مهندسی مواد

کارشناسی : (تولید آهن و فولاد، مواد و متالوژی)

کارشناسی ارشد : (جوشکاری، خردگی و حفاظت مواد)

مهندسی هسته ای

   کارشناسی : (مهندسی هسته ای)

کارشناسی ارشد : (مهندسی پرتو پزشکی، مهندسی راکتور)

دکتری: ( مهندسی انرژی هسته ای، مهندسی پرتو پزشکی)

مهندسی هوافضا

کارشناسی : ( هوافضا)