ریاست دانشکده و مجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانی

نام ونام خانوادگی : دکتر بهنام ادهمی      

رشته تحصیلی:مهندسی عمران -زلزله                                                                                     

ادرس پست الکترونیک :  beh.adhami@iauctb.ac.ir

ادرس صفحه شخصی:http://b-adhami-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html