نوع خبر 
 
'گزارش تصویری از نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشکده فنی در نمایشگاه بین المللی تهران

 

 

دوشنبه 22 آذر 1395  9:41:50

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 28 اسفند 1395  6:47:55
تعداد بازديد از اين خبر : 322
کدخبر : 14563