نوع خبر 
 
 کسب عنوان اختراع برتر دانشجویی توسط دانشجو حامد نوری
شنبه 6 خرداد 1396  10:45:55
 همایش علوم ومهندسی هسته ای
دوشنبه 8 خرداد 1396  12:15:9
 آیین نامه الزام اعتبارسنجی و بررسی مقاله و مقالات در سه فهرست در بلک لیست Blacklist
يکشنبه 10 بهمن 1395  11:57:28
 برگزاری شورای آموزشی دانشکده مورخ 96.03.01
شنبه 6 خرداد 1396  10:10:47
 برگزاری جلسه شورای مدیران پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز مورخ96.02.27 به میزبانی دانشکده فنی ومهندسی
شنبه 30 ارديبهشت 1396  11:57:7
 برگزاری شورای پژوهشی دانشکده مورخ 96.02.23
دوشنبه 25 ارديبهشت 1396  9:58:57
 دریافت نشان IEEE Senior توسط اقای دکتر محسن جهان شاهی مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
دوشنبه 18 ارديبهشت 1396  10:39:37
 شورای آموزشی دانشکده مورخ 96.02.04
دوشنبه 4 ارديبهشت 1396  10:51:41
 فعال شدن فایل انتخاب واحد نیمسال دوم 95 برای کلیه دانشجویان دارای مجوز
دوشنبه 21 فروردين 1396  15:7:9
 کتب به چاپ رسیده توسط دکتر محمد حسن رامشت عضو هیات علمی دانشکده
يکشنبه 20 فروردين 1396  15:26:57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 نتایج 1 - 10 از تعداد 160  خبر