زمانبندی حذف و اضافه دانشجویان در نیمسال دوم ۹۷-۹۶

۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۰:۳۲ کد : ۱۳۶۶۴ اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۶۳

زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم 96-97

مورخه 96/11/21

 9-11و 19-17

کلیه مقاطع دانشکده فنی و مهندسی

ورودیهای 61 تا 91

13-15 و 23-21

کلیه مقاطع دانشکده فنی و مهندسی

ورودیهای 92  

مورخه 96/11/23

12-14 و 22-20              

مقطع کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی 

(غیر از رشته های 757-638-637-758 )

ورودیهای 93

13-15 و 23-21

مقطع کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی (فقط رشته های 757-638-637-758) - مقطع ارشد دانشکده فنی و مهندسی

ورودیهای93

14-16 و 24-22

مقطع دکتری دانشکده فنی و مهندسی

ورودیهای 93

مورخه 96/11/25

8-10 و 18-16               

مقطع کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی(غیر از رشته های 757-638-637-758) - مقطع دکتری دانشکده فنی و مهندسی

ورودیهای 94     

9-11 و 19-17 مقطع کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی (فقط رشته های 757-638-637-758) ورودیهای 94
10-12 و 20-18 مقطع ارشد دانشکده فنی و مهندسی(غیر از رشته های 639-887-838-981-899-850-759-900-760-878-860-861-896-863-815-886-637-638-757) ورودیهای 94
11-13 و 21-19 مقطع ارشد دانشکده فنی و مهندسی(فقط رشته های 639-887-838-981-899-850-759-900-760-878-860-861-896-863-815-886-637-638-757) ورودیهای 94

مورخه  96/11/28

9-11 و19-17

مقطع کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی(فقط رشته های 477-855-468-758-470)

ورودیهای 95

10-12 و 20-18

مقطع کارشناسی دانشکده فنی ومهندسی(فقط رشته های 550-851-838-475-473-472-849) - مقطع دکتری دانشکده فنی و مهندسی

ورودیهای 95

11-13 و 21-19

مقطع کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی (غیر از رشته های 477-855-468-758-470-550-851-838-475-473-472-849)

ورودیهای 95

12-14 و 22-20

مقطع ارشد دانشکده فنی و مهندسی(غیر از رشته های 899-850-509-543-878-860-541-861-844-815-886-638-757-888-528-885-639)

ورودیهای 95

13-15 و 23-21

مقطع ارشد دانشکده فنی و مهندسی(فقط رشته های 899-850-509-543-878-860-541-861-844-815-886-638-757-888-528-885-639)

ورودیهای 95

مورخه 96/11/30

11-13 و 21-19

مقطع ارشد و دکتری دانشکده فنی و مهندسی

ورودیهای 96    

12-14 و 22-20

مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده فنی و مهندسی (فقط رشته های 477-855-85-470-758-849)

ورودیهای 96

13-15 و 23-21

مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده فنی و مهندسی(فقط رشته های 84-851-550) - مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشکده فنی و مهندسی

ورودیهای 96

14-16 و 24-22

مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده فنی و مهندسی(غیر از رشته های 477-855-85-470-758-849-84-851-550)

ورودیهای 96

 


۱۰ رای