برای اطلاع از نحوه ثبت پایان نامه در سایت ایران داک لینک های زیر را مشاهده کنید:

راهنمایی نوشتاری

راهنمای تصویری

 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

لطفا بعد از ثبت پایان نامه در ایران داک پایان نامه خود را در سامانه بانک اطلاعاتی پایان نامه وارد نمایید،و تاییدیه آن را از مسئول کتابخانه تحویل بگیرید و به اداره پژوهش واقع در طبقه پنجم دانشکده فنی ارایه نمایید.

 

سامانه بانک اطلاعاتی پایان نامه

http://thesis.iauctb.ac.ir/