مجلات دانشکده

International Journal of Smart Electrical Engineering

Director-in-Chief : Shahram Javadi

Editor-in-Chief :Mahmoud Reza Haghifam

Executive Manager:Fardad Farokhi

International Journal of Smart Electrical Engineering

جهت دسترسی به مجلات دانشگاه اینجا کلیک کنید.