برای مشاهده جدول زمانبندی جلسات دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد مربوط به آذر 95   اینجا را کلیک نمایید.