اولویتهای پژوهشی

 

-قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم  جهت اطلاع از مفاد تفاهم نامه ها،بخشنامه ها و اولویت های پژوهشی موجود لطفا به ادرس ذیل مراجعه فرمایید.

 

http://industrial-relations.iauctb.ac.ir

- اولویت های پژوهشی سازمان توسعه برق ایران ...93/9/15

 

- اولویت های پژوهشی شرکت ذوب آهن اصفهان... 94/9/18

 

- پروژه های پژوهشی، تجاری و صنعتی مشترک با دانشگاه  ..... 94/12/10