• ۱۹:۴۷ - یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

آخرین اخبار

تعطیلی دانشگاه

تعطیلی دانشگاه

در راستای اعلام تعطیلی دانشگاهها و مراکز عالی توسط وزارت بهداشت بدین وسیله اعلام می گردد دانشکده فنی تا پایان هفته جاری تعطیل است.